Espai Jove de Barcelona Com Tu

Si tens entre 16 i 25 anys i t’interessa formar part de les joves de Barcelona Com Tu, hauràs de tenir en compte la següent informació:

– Només s’admetran simpatitzants de noves generacions d’entre 16 i 18 anys, a partir d’aquesta edat passaràn a formar part de la plataforma, com a simpatitzants. Cal destacar que tindran que complir la majoria d’edat per assolir tots els drets.

– Hauràs d’omplir la fitxa corresponent, amb totes les teves dades personals i adjuntar una fotocòpia del DNI.

– En cas de tenir residència en un país diferent a Espanya i estar interessat a formar part de la plataforma, en qualsevol de les modalitats exposades anteriorment, serà imprescindible la contribució d’un domicili censal a Barcelona.

Envia’ns un correu a participa@barcelonacomtu.cat, per formar part de l’Espai Jove plataforma Barcelona Com Tu.